Технологічна Підготовка Виробництва

Технологічна підготовка є другим етапом технічної підготовки виробництва. Вона здійснюється на основі регламентації стандартів ЕСТПП.
Технологічна підготовка виробництва ТПП являє собою сукупність взаємопов’язаних процесів, що забезпечують технологічну готовність підприємства до випуску виробів заданого рівня якості при встановлених строках, обсягу випуску і витратах.
Головним завданням ТПП є проектування раціональних і прогресивних способів виготовлення виробів для їх випуску в найкоротші терміни і з мінімальними витратами.
Основний зміст технологічної підготовки виробництва складають: вибір заготовок, підбір типових технологічних процесів; проектування послідовності і змісту технологічних операцій; вибір засобів механізації і автоматизації технологічних процесів; проектування і виготовлення нових засобів технологічного оснащення виробництва; проектування планування виробничих ділянок; оформлення робочої документації на технологічні процеси; впровадження технологічних процесів.
Технологи підприємства здійснюють технологічне проектування, визначають провідну групу устаткування», проводять розрахунки виробничої потужності підприємства. У бюро нормативів ОГТ розробляються подетальні норми витрат матеріалів, що відображають витрати вихідних матеріалів на одну деталь при встановленому технологічному процесі з урахуванням всіх відходів і втрат, а також зведені норми витрат матеріалів на виріб, службовці для цілей планування і розподілу матеріальних ресурсів.
В конструкторських бюро ОГТ проектується спеціальна оснащення залежно від особливостей виробу і обладнання.
Обсяг і ступінь деталізації технологічних розробок залежать від обсягу випуску виробів і типу виробництва, складності і важливості виготовлених виробів.
Технологічне проектування починається з розробки маршрутної технології, яка полягає у визначенні послідовності виконання основних операцій і закріпленні їх в цехах за певними групами обладнання.
Таким чином, з маршрутної технології за кожним цехом та дільницею закріплюються оброблювані види продукції, зазначаються обладнання, інструменти, розряди робіт, встановлюються норми часу, спеціальність робітників і т. п.
В індивідуальному і дрібносерійному виробництві, на підприємствах з простою технологією, а також при виготовленні дослідного зразка виробів розробка технологічних процесів зазвичай обмежується маршрутною технологією.
У серійних виробництвах після маршрутної технології розробляється поопераційна технологія, в масовому вона доводиться до трудоприемов, трудодействий, тому витрати на ТПП в одиничному виробництві становлять 25 % від всієї технічної підготовки виробництва, у серійному — 50, а у великосерійному і масовому — до 75 %.
Основними вимогами, які пред’являються до розроблювальних технологічних процесів, є:
¦ прогресивність процесу;
¦ застосування найбільш продуктивних технологічних методів у відповідності з наявним на підприємстві обладнанням;
¦ відповідність техпроцесів типами виробництва;
¦ максимальна автоматизація і механізація процесів обробки деталей;
¦ висока продуктивність праці, низька собівартість виготовлення виробів і т. д.