Труднощі При Написанні Наукових Статей

При формуванні номерів Наукового журналу «Економіка Соціологія і Право» в нього включалися тільки ті статті, які пройшли попередній відбір і були схвалені до публікації редакційною радою. Однак, незважаючи на попередній відбір, досвід роботи з спочатку представлених авторськими текстами статей показав, що більшість молодих вчених стикаються з певними труднощами викласти свої думки у вигляді друкованої роботи.
У процесі наукового редагування виявилися деякі недоліки пропонованих до публікації наукових статей. У зв’язку з цим необхідно поділитися своїми міркуваннями з цього приводу. Сподіваюся, що пропоновані нотатки допоможуть початківцям вченим більш якісно готувати до публікації наукові статті. Необхідно виділити ряд моментів, які допоможуть аспірантам більш ефективно викладати свої наукові аргументи.
По-перше, необхідно акцентувати увагу на структурі роботи. Як при підготовці, так і при оформленні до публікації статті доцільно крім введення виділити в них ще й підрозділи, давши їм відповідні заголовки. Наявність таких підрозділів не тільки полегшить сприйняття матеріалу для читача, але і дозволить самому автору більш чітко викласти отримані їм результати. Дуже важливо ввести заключний розділ, в якому коментуються основні отримані результати; тут же можна вказати деякі напрями можливих подальших досліджень.
По-друге кожна наукова публікація повинна мати вступ, у якому коротко викладаються: суть проблеми, існуючі підходи до її вирішення і той напрямок, якому присвячена пропонована робота. При цьому вельми важливо підкреслити те нове, що надає їй оригінальний характер. Важливою складовою частиною наукової публікації в цілому і її введення, зокрема, є список використаної літератури. Його наявність дозволяє зрозуміти ступінь знайомства автора з станом питання і більш об’єктивно оцінити оригінальність запропонованої роботи.
Важливо, щоб посилання на літературу з’явилися вже у вступі, оскільки саме там автор демонструє свою ерудицію по обговорюваній темі. У читача повинна з’явитися впевненість, що він має справу з компетентним науковим працівником. Візьміть будь-яку статтю в журналі «Економіка Соціологія і Право», досить прочитати введення, щоб отримати чітке уявлення про стан досліджень, що стосуються зачепленій проблеми, і про те, чому власне присвячена пропонована робота. Немаловажним фактом, є питання про грамотному викладі. Завершуючи обговорення питання про грамотному написанні наукових статей, торкнуся теми наукового жаргону. Нерідко серед учених, які часто контактують між собою, виробляється зрозуміла їм наукова термінологія, яка не узгоджується із загальноприйнятими класичними поняттями.
При написанні статей російською мовою їх не повинно бути і не треба їх штучно створювати. Уникайте використання місцевого наукового «жаргону» та з великим пієтетом ставитися до існуючих класичним поняттям. Також дуже актуальним є питання про використання в тексті наукової статті формул та малюнків. Типовою помилкою в тій частині статей, в яких використовуються формули, є те, що автори не роз’яснюють вхідні в них позначення. Шановні автори запам’ятайте правило: за кожною формулою повинно бути слово «де», після якого дано необхідні пояснення. Що стосується графіків і малюнків, то тут варто зауважити наступне: їх необхідно приводити в статті тільки в тому випадку, якщо на них є посилання в роботі і дається який-небудь коментар в тексті з приводу їх змісту. Кожен малюнок і графік повинен мати підпис та пояснення, зокрема з приводу використовуваних скорочень.
Слід прагнути до того, щоб основний зміст малюнка і блок-схеми був зрозумілий без «рискання» по всьому тексту з метою відшукання необхідних пояснень. Насамкінець зауважу, що придумати щось нове – справа непроста, але чітко викласти свої думки, з тим щоб вони були доступні читачеві, не менш складна робота. За кордоном, розуміючи це, на багатьох конференціях молодих вчених і студентів вводять спеціальні призи – за кращу і зрозумілий виклад матеріалу. По завершенні роботи над дисертацією в ряді країн автори нерідко повинні оформити її у вигляді невеликої брошури, видається, за нашими поняттями, пристойним тиражем.
Це, по-перше, дає можливість набути необхідний досвід, а по-друге, підвищує відповідальність. Недарма англомовні роботи, як правило, читати легше, ніж статті російськомовних авторів, оскільки написані вони більш зрозумілою мовою. І це аж ніяк не свідчить про низькому науковому рівні, а, навпаки, є досить важливим достоїнством наукових публікацій. Досвід якісного представлення своїх результатів, звичайно, набувається не одразу, але головне, щоб було розуміння важливості цієї частини наукової роботи і прагнення до вдосконалення.