fbpx

Творчість В Бізнесі

Зміни у світі постійно набирають обертів, що вважалося дивним і навіть унікальним у ХХ столітті застаріває з ще більшою швидкістю в ХХІ. Прогнозувати майбутні є все більш важко здійсненним процесом, представленим розмитим туманним чином.
Життєвий цикл ідей, товарів, послуг і розробок швидко скорочується. Динаміка характеризує сучасний ринок. У стрімко мінливому бізнесі нові ідеї відіграють одну з найважливіших складових. Моделі бізнесу стають дуже дорогими і ризикованими. Ринок вимагає постійно нові ідеї, не просто нові, а революційні ідеї, для подальшого руху прогресу.
Тенденції нинішнього бізнесу очевидні, що пошук унікальних ідей, творчі підходи ведення справи сприяють успішному просуванню на ринку. Творчий підхід здатний надати паралізують дію на конкурентів і виразно вивести їх з гри. У творчості проявляється наша унікальність і неповторність, що при правильному застосуванні є в бізнесі конкурентоспроможним фактором. Для подальшого зростання бізнесу і підвищення конкурентоспроможності необхідні нові успішні ідеї.
Поняття творчості у бізнесі
Часто творчість асоціюється з мистецтвом, на приклад музика, живопис або література. Але в бізнесі творчість найбільш прийнятним для досліджень маркетингу, реклами та менеджменту. Для бізнесу творчість – це спосіб мислення, за допомогою якого перебувають вирішення проблем, своєрідні поліпшення, наприклад, якості продукції або послуги. Від творчість в бізнесі схоже з інноваційним менеджментом.
Творчість являє щось нове, неповторне й оригінальне. Повинно володіти цінністю не тільки для творця, але і для оточуючих. У бізнесі творчість визначається, як вміння розв’язувати задачі на поставлені проблеми. І підприємець виступає в ролі творця, а сам бізнес – інструментом реалізації ідеї.
З самого народження в людині вже закладено творчість. Однак у процесі розвитку і дорослішання відбувається значна втрата творчого потенціалу. Підпорядкування суспільним нормам і правилам сприяють блокування розвитку творчої активності, так як під їх впливом виникають невидимі огорожі норм і моралі.
Ударом у відповідь є руйнування стереотипів перешкоджають зростанню творчого потенціалу за перегороджують бар’єрів. Невірне нарікання творчості про те, що це доля обраних, збиває з пантелику і пригнічує внутрішню силу. Не слід боятися і бути не схожим на інших, а слід висувати свої оригінальні ідеї та постійно їх удосконалювати. Дати волю своїм думкам і фантазіям, мріям і бажанням.
В силу своїх обмежених людських можливостей можна додуматися до якогось невидимого межі. В результаті відбувається утруднення вибудовування ланцюжка цінностей. Поштовхом і проривом може послужити будь-яка дрібниця. Якась фраза або образ, а можливо дію, практично будь-яка інформація, яка надходить служить продовженням цього ланцюжка. Добре відомий «мозковий штурм» дає вийти за межі індивідуальних можливостей, сприяє прориву і подальшого успішного пошуку рішення.
Творчий підприємець
Сучасний підприємець не просто повинен бути творчою людиною, він повинен мати уявлення подальшого розвитку бізнесу. У різних ситуаціях можуть домінувати як розрахунок, так і інтуїція, логіка чи уяву. Компетентність підприємця визначає широту творчого мислення. Компетентність – це ресурс підприємця, необхідний для творчості.
Творити для підприємця означає перебувати в активному інноваційному пошуку. Головне його напрямок прагнути до поліпшення процесу та виявлення нових видів діяльності. Пошук рішення проблеми представлений лабіринтом, в якому необхідно знайти найкоротший шлях до успіху рішення. Тільки мотивовану з середини підприємець зможе подолати цей шлях. Любов до своєї справи, цікавість визначає мотивацію, так важливу для творчості у бізнесі.
Орієнтир для творчості у бізнесі – це покупець. Творець-бізнесмен повинен прагнути, перш за все, створити цінність для споживача. З цього складається успіх підприємницького творчості. І полягає він не просто в нової генерації потрібної ідеї, а в її перетворенні та реалізації в діяльність, що приносить прибуток.
Головна мета будь-якої бізнес–ідеї це вирішити проблеми споживачів. Пошук нових можливостей, ресурсів, невідповідностей, формує нові ідеї, нові напрями розвитку бізнесу. Сама ідея не має жодної цінності, поки не впроваджена. Впровадження і реалізація бізнес-ідеї це таке ж творчість, як і її розробка.
Сила творчого підходу в бізнесі
Творчий підхід найчастіше гине ще в самому початку, чим підтримується. Відбувається це від частини неприязні ідеї, а так само від ненавмисних дій і ситуацій з боку підприємця. Ідею слід стягнути з жорстким випробуванням різних факторів, що впливають, проаналізувати, розкласти на складові частини. Поступова реалізація ідеї полягає у вирішенні завдань складових частин.
Творча сила підприємця полягає в знаннях, адже на основі знань про досліджуваних проблемах народжуються ідеї. А прагнення до нового і непізнаного розширює область функціональних знань і в наслідок генерує ще більше ідей. Нові знання, набуті в процесі вирішення проблеми і пошуку можливостей повинні трансформуватися до застосування на практиці.
Розмірковуючи про проблему мозок, вистоює ланцюжок визначень, термінів і образів. Переробляючи і аналізуючи інформацію, виникають додаткові питання, на які потрібно знайти відповіді і підсумки розширити свої знання про проблему.
У процесі роботи над проблемою відбувається збільшення творчого потенціалу, при цьому відкриваються нові ідеї та рішення. Для підвищення творчого потенціалу не варто встановлювати строго намічений шлях рішення задачі. Головним чином слід визначити вибір майбутніх дій.
Творчий процес у бізнесі, як рішення проблем
Точно визначити проблему складніше, ніж знайти її рішення. А правильне визначення проблему вже половина вирішення. Необхідно бачити майбутні цієї проблеми, представляти її подальший розвиток. Не можна розглядати як кінцеву мету розробку нових продуктів або послуг. Правильним дією буде визначення можливого положення інновації, як нескінченний процес тривалий у часі. Цей творчий процес повинен прагнути не до кінця, а до розвитку і поліпшення.
Сприйнятливість навколишнього середовища служить вектором для підвищення творчості. Саме спрямований рух дає можливість відчути проблему. Очевидно, що інновація дає конкурентну перевагу бізнесу. По цьому протистояти у конкурентній боротьбі допоможуть нестандартні рішення на звичні речі. Постійний інформаційний потік насичує нас інформацією про різних проблема і труднощі.
Аналізуючи проблему, розумієш її суть, вникаєш в неї. Після того, коли проблема розкладена на складові частини, вона перетворюється на завдання з безліччю варіантів рішень. Кожен спосіб вирішення по-своєму оригінальний і належить до конкретної ситуації і позиції бізнесу.
Уміння спостерігати і оцінювати, дуже важливо у розвитку і досягнення творчого результату. Недопрацьовані бізнес–моделі самі собою наштовхують на творчий підхід. Усувати несправності та створювати поліпшення у сьогоднішньому ринку можливо лише при наявності творчого початку.