Відмову Від Манту І Дитячий Садок

Очищений туберкулін (ППД) – purified protein derivative (PPD)
Виготовляють з суміші вбитих нагріванням фільтратів культури МБТ людського і бичачого видів, очищених ультрафільтрацією, обложених трихлороцтової кислотою, оброблених етиловим спиртом і ефіром…
Алерген туберкульозний очищений рідкий (очищений туберкулін у стандартному розведенні) – готові до вживання розчини туберкуліну. Препарат являє собою розчин очищеного туберкуліну у фосфатному буфері з твином-80 як стабілізатора і фенолом як консервант, безбарвна прозора рідина. Препарат випускають в ампулах у вигляді розчину…
Пробу Манту проводять пацієнтам обов’язково в положенні сидячи, так як у емоційно лабільних осіб ін’єкція може стати причиною непритомності…
Перенесені захворювання і попередні щеплення можуть вплинути на чутливість шкіри дитини до туберкуліну, посилюючи або послаблюючи її. Це ускладнює подальшу інтерпретацію динаміки чутливості до туберкуліну і є основою при визначенні переліку протипоказань.
Протипоказання для постановки туберкулінових проб з 2 ТІ в період масової туберкулінодіагностики:
шкірні захворювання, гострі та хронічні інфекційні та соматичні захворювання (в тому числі епілепсія) у період загострення;
алергічні стани, ревматизм у гострій і підгострій фазах, бронхіальна астма, ідіосинкразії з вираженими шкірними проявами в період загострення.
З метою виявлення протипоказань лікар (медична сестра) перед постановкою туберкулінових проб проводить вивчення медичної документації, а також опитування і огляд піддаються пробі осіб. Не допускається проведення проби Манту в тих дитячих колективах, де є карантин по дитячих інфекцій. Пробу Манту ставлять через 1 місяць після зникнення клінічних симптомів або відразу після зняття карантину.
Профілактичні щеплення можуть впливати на чутливість до туберкуліну. Виходячи з цього туберкулінодіагностику необхідно планувати до проведення профілактичних щеплень проти різних інфекцій (АКДП, кору тощо). У випадках, якщо з тих або інших причин пробу Манту проводять не до, а після проведення різних профілактичних щеплень, туберкулінодіагностика повинна здійснюватись не раніше ніж через 1 місяць після щеплення…
При інтерпретації динаміки чутливості до туберкуліну слід також враховувати, що на інтенсивність реакцій на пробу Манту може впливати ряд факторів, що визначають загальну реактивність організму: наявність соматичної патології, загальна алергічна настроєність організму, фаза оваріального циклу у дівчат, індивідуальний характер чутливості шкіри, збалансованість харчування дитини та ін.
Виражений вплив на результати масової туберкулінодіагностики надають несприятливі екологічні фактори: підвищений радіаційний фон, наявність шкідливих викидів хімічних виробництв і т. д. На результати туберкулінодіагностики можуть впливати різні порушення в методиці її проведення: застосування нестандартного і неякісного інструментарію, погрішності в техніці постановки і читання результатів проби Манту, порушення режиму транспортування і зберігання туберкуліну.
За законом ви маєте повне право відмовитися від проби Манту. Причому ця відмова не тягне яких-небудь наслідків, як, наприклад, відмова від щеплень, який може спричинити тимчасову відмову у прийомі в дитсадок в деяких випадках.
Повний текс статті, про??бразцы заяв??, ??ж?????????????????????????????????????????????????????????????????алоб??,? ?про?б?р?а?щ?е?н?і?ї? п?про даній темі читайте на нашому сайті.?