Вийшов Новий Продукт «Біт:управління Медичним Центром 8»

Рішення «БІТ:Управління медичним центром 8» призначено для автоматизації оперативного і фінансового обліку в медичних центрах, стоматологічний кабінетах, клініках.
У системі компанії БІТ реалізована можливість автоматично вести складський облік, ціноутворення, облік клієнтів, співробітників і обладнання, взаєморозрахунки з контрагентами, робоче місце адміністратора, розраховувати заробітну плату працівникам, відслідковувати ефективність роботи. Крім того передбачено підключення торгового устаткування.
Основні можливості програми
• Облік клієнтської бази
o Зберігання даних клієнта, історії відвідувань;
o Облік взаєморозрахунків з клієнтами, можливість роботи в кредит і за передоплатою;
o Можливість швидкої попереднього запису клієнтів, контроль фіксації на неробочий чи зайнятий час співробітника;
• Облік продажів і наданих послуг
o Швидке формування єдиного документа на відображення всіх операцій – продаж робіт, матеріалів, товарів, сертифікатів, введення оплати;
o Використання штрих-кодування для заповнення документа;
o Щоденний та щомісячний звіти по продажам з угрупованнями по періодам, видам послуг, співробітникам.
• Складський облік
o Зручний облік номенклатури по довільних характеристик (колір, обсяг, розмір і т. д.) та за місцями зберігання;
o Облік надходження від постачальників;
o Настроювані звіти по руху товарів і матеріалів, за статистикою витрати матеріалів на кожну послугу або вид послуг.
• Ціноутворення
o Ведення декількох прейскурантів на одні і ті ж позиції послуг і товарів, встановлення цін з будь-якої дати і зберігання всієї історії цін;
o Можливість встановлювати автоматичні знижки (по номенклатурі, по контрагентові, накопичувальні, з часу приходу клієнта);
o Можливість друк прайс-листа з попереднім налаштуванням зовнішнього вигляду.
• Облік співробітників і обладнання
o Зберігання ПІБ, контактних даних лікарів та обслуговуючого персоналу;
o Облік і автоматичне заповнення графіків роботи співробітників;
o Розрахунок заробітної плати співробітникам, ведення індивідуальних і загальних схем нарахування заробітної плати, облік взаєморозрахунків з співробітником;
o Звіт по популярності і по виробленню співробітників у клієнтів
• Облік руху грошових коштів і оплат
o Облік грошових коштів в розрізі кас, взаєморозрахунків зі страховими компаніями;
o Можливість введення 4 видів оплати: готівка, безготівкові, сертифікатом, полісом, за рахунок фірми;
o Облік подарункових сертифікатів та абонементів на послуги та облік операцій по касі: прихід, видача грошей за видами операцій.
• Сервісні можливості
o Налаштування призначення завдань користувачам з можливістю нагадування, обміну даними між декількома медичними центрами (для мережевих організацій);
o Розділення доступу до даних для адміністратора і керівника.