Забезпечення Кредиту. Іпотека. Порука

Забезпечення кредиту вимагає дотримання певних юридичних норм. Головними при цьому є перевірка платоспроможності позичальника та чітке формулювання умов кредиту.
Перевірка платоспроможності позичальника передбачає вивчення клієнта, його статусу і характеру діяльності. На вимогу кредитора позичальник повинен представити господарсько?фінансові документи і показники, необхідні для кредитно?фінансового аналізу. Про кредитно?фінансовому аналізі буде розказано нижче.
Чим ви можете забезпечити отримання кредиту? З точки зору забезпеченості розрізняють такі види кредиту:
• забезпечений заставою;
• забезпечений порукою;
• забезпечений письмовим зобов’язанням;
• заснований на особистій довірі.
При кредиті, забезпеченому заставою, дебітор (позичальник) надає кредитору (позикодавцю) на час кредиту яку?чи власність з умовою, що у випадку неповернення кредиту в строк дана власність реалізується кредитором. При цьому зазвичай мається на увазі, що у випадку банкрутства позичальника і продажу його майна для задоволення інших кредиторів заставу на це майно не включається.
З суми, отриманої в результаті реалізації застави, кредитор бере належну йому частину (включаючи відсотки за кредитом), а решта йде на задоволення інших кредиторів.
Заставу в залежності від характеру закладається власності може бути наступних видів:
• застава майна або речі;
• застава нерухомості;
• застава товарів;
• застава цінних паперів.
Кредит під заставу нерухомості (передусім землі) називається іпотечним, всі інші види застави називаються ломбардними. Іпотечна застава відрізняється від ломбардних тим, що закладена нерухомість (земля, будівлі) на час кредиту залишається у розпорядженні позичальника.
Іпотечний кредит в сучасних російських умовах для малого бізнесу особливо актуальне, бо дає можливість не втрачаючи часу придбати необхідне для підприємницької діяльності нерухоме майно, не маючи початковим капіталом – під заставу цього самого (ще не належить вам) майна.
Документи, що свідчать про кредит, які позичальник надає кредитору при іпотечному кредиті, називаються заставними. Розрізняють приватні заставні та заставні листи.
Приватна застава – боргове зобов’язання, видане позичальником (наприклад, іпотечним банком) кредитору і завірений нотаріально. У приватній застави повинен бути вказаний термін погашення кредиту, величина відсотка і найменування майна, що служить заставою.
Видаючи кредити під заставу майна, іпотечні банки самі отримують кредити у інших банків, які надають собою так звані заставні листи – довгострокові зобов’язання повернення кредиту під заставу того майна, яке іпотечний банк отримує в заставу. Закладний лист – одна з форм цінних паперів, забезпечених нерухомістю і мають ходіння на ринку.
Кредит, забезпечений порукою, передбачає укладання договору, в якому поручитель бере на себе зобов’язання перед кредитором погасити при необхідності борг позичальника. В якості цього виду кредиту можуть служити поруки оптового торговця за роздрібного, виробника товару за торговця, підприємців один за одного і т. п.
Особливі надії малий підприємець покладає на поручителя – держава. У ряді випадків федеральна державна і муніципальна влада вельми потребують починаннях малих підприємців на своїй території, але не володіють реальними коштами для стимулювання цієї діяльності. У цих випадках відповідальність влади перед банками може виявитися виходом з положення. (В цьому випадку ви можете сказати чиновнику: «Цю справу треба і мені, і вам. Я готовий попрацювати. Від вас вимагається грошовий внесок, але грошей на це немає. Так хоча б поручитесь, а гроші під ваше порука дасть банк».)
Особливою формою поручительства служить кругова порука – взаємне поруку один за одного групи фізичних або юридичних осіб.
Кредит, забезпечений письмовим зобов’язанням, – найважливіший вид кредиту. Найбільш поширеною формою письмового зобов’язання є вексель. Вексель – це письмове боргове зобов’язання встановленої форми. Власник векселя (векселедержатель) отримує безперечне право вимагати після закінчення строку, зазначеного у векселі, сплати зазначеної там же грошової суми з особи, яка видала вексель (векселедавця). Векселедержатель має право, не чекаючи строку погашення, пустити вексель у продаж (обіг). В цьому випадку зазвичай на векселі ставиться крім підпису векселедавця ще одна або кілька підписів осіб, які гарантують за ним виплату.
Кредит, заснований готівковому довірі, базується на словесному обіцянку позичальника погасити кредит до певного терміну. Цей вид кредиту можна застосовувати лише тоді, коли кредитор відчуває до позичальника особливу довіру або має на нього потужні важелі впливу. Метою управління кредитом з боку кредитора є одержання прибутку. Надання кредиту – ризикована операція: завжди існує небезпека не отримати цілком борг і відсотки по ньому. Тому особливо важливо при управлінні кредитом виявити ступінь надійності позичальників. Це досягається ється шляхом банківського кредитно?фінансового аналізу діяль ності позичальників за їх кредитоспроможності.