Як будувати якісно оптимальну стратегію боротьби з тероризмом

УДК 330.342.24:330.356
ЯК БУДУВАТИ ЯКІСНО ОПТИМАЛЬНУ СТРАТЕГІЮ
БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ
Румянцев А. А.
Проблема боротьби з тероризмом є однією з головних проблем сучасної теорії управління. Останнім часом спостерігається неухильне і необоротне збільшення кількості терористичних актів у всіх країнах світу, які мають наступні загальні моменти:
Навіть, здавалося б, благополучні держави час від часу змушені випробувати на собі весь жах терористичних актів, коли гинуть від рук терористів ні в чому неповинні люди.
Проблема викликає великий суспільний резонанс, пропонуються різні заходи недопущення терористичних актів, але видимого поліпшення кардинального вирішення цієї проблеми не спостерігається.
Основним недоліком у запропонованих методах вирішення цієї проблеми, на думку автора, є відсутність глибокого наукового аналізу цієї проблеми. На жаль, пропонуються методи боротьби з наслідками, а не з причиною. Прикладом є недавні виступи Жириновського Ст. Ст. і Зюганова Р. А., присвячені вирішенню проблеми боротьби з тероризмом. Вони пропонують об’єднати зусилля всіх держав у протидії тероризму. Це, зрозуміло правильно, але ця ідея не дає вирішення проблеми до кінця, а є лише фрагментом якісно оптимальної стратегії.
Автором розроблена концепція побудови якісно оптимальних стратегій в будь-якій сфері управління, яка називається субстратным підходом [1]. Якісної оптимізацією тут називається процес побудови таких стратегій управління, які засновані не на математичних моделях, а на виявленні спеціальних субстратних класів і відповідних їм субстратів (ключових моментів оптимізації цільової функції управління). Іншими словами, при якісної оптимізації, на відміну від кількісної ми маємо справу не з математикою, а з філософією і формальною логікою.
Найважливішими поняттями субстратної теорії є поняття класу і субстрату, які досить детально описані в статтях і книгах автора [2-4]. Наведемо популярний приклад класів і субстрату, який дозволяє зрозуміти суть класів і субстратів. На рис. 1 показані чотири жіночі фігури, які складені з простих різнокольорових геометричних фігур. Завдання полягає в тому, щоб шляхом виявлення значущих класів і субстратів побудувати п’яту фігуру. Зауважимо, що розв’язок цієї задачі існує і воно єдино. Маємо два класи: клас простих геометричних фігур і клас кольорів цих фігур. Субстратом є наступний факт: деякі прості геометричні фігури та деякі кольори повторюються двічі. Ця інформація дозволяє однозначним чином побудувати п’яту фігуру в суворій відповідності зі стратегічним принципом субстратного підходу: «Знайшов субстрат – вирішив проблему».
Рис. 1. Завдання «Дамський секрет» для демонстрації класів і субстрату при вирішенні будь-яких проблем якісної оптимізації систем і процесів управління.
Рис. 2. Алгоритм побудови якісно оптимальних стратегій шляхом виявлення значущих класів і субстратів в проблемному інформаційному контексті
На рис. 2 наведений алгоритм якісної оптимізації будь-яких систем і процесів управління. Для рішення нашої задачі побудови якісно оптимальної стратегії боротьби з міжнародним тероризмом необхідно виявити класи і субстрати точно також, як ми це зробили в задачі «Дамський секрет».
Одна з важливих особливостей субстратного підходу полягає в тому, що для успішної побудови якісно оптимальних стратегій потрібно володіти спеціальним способом мислення, який називається субстратної рефлексією [5]. Для розвитку і тестування навичок володіння субстратної рефлексією автором розроблена спеціальна комп’ютерна програма EDU29 [1]. Детально описаний в цій роботі алгоритм є однією з моделей наближення до якісно оптимальної стратегії боротьби з тероризмом.
Автору вдалося знайти головний субстрат розглянутої проблеми, але до певного моменту це є авторським ноу-хау.
ЛІТЕРАТУРА
Румянцев А. А. Як оптимізувати конкурентоспроможність організації та держави. Сучасна наукова думка. 2017 р., №1, стор 180-189.
Румянцев А. А. Теоретичні основи оптимального управління. Ел. Науковий вісник КГТУ. 2010.- 11 с.
Румянцев А. А. Субстратний підхід до побудови якісно оптимальних економічних доктрин. М., Науковий експерт. 3, 2011 р. Випуск 3, стор 16-31
Румянцев А. А. Теорія і практика субстратної оптимізації систем управління. Керівництво з навчання і практичного застосування. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, 238 c.
Гагаев А. А. Теорія і методологія субстратного підходу в науковому пізнанні. – Саранськ: Вид-во Мордов. Ун-та, 1994.-48с.