Місія іт аутсорсингу

Що має на увазі під собою поняття іт аутсорсинг в сучасному бізнесі? Насамперед, це передача спеціалізованій компанії функцій, пов’язаних так чи інакше з інформаційними технологіями. На сьогоднішній день такий вид послуг стає нормою для багатьох вітчизняних компаній і з кожним днем з’являється все більше гравців ринку, що надають такі послуги, що сприяє зниженню їх вартості та підвищення якості. У світі, за даними International Data Corporation (IDC), аутсорсинг у сфері інформаційних технологій використовують понад 70% компаній.
Так для чого ж потрібний іт-аутсорсинг для компанії? В чому ж зиск?
Відповідь тут досить простий: не всі підрозділи компанії приносять прибуток, однак кожне з них витрачає фінанси, принаймні на зарплату співробітникам. Таким чином, можна виділити потенційно прибуткові відділи (у разі, якщо компанія прибуткова) і допоміжні відділи та сервіси, які не приносять прибуток, але необхідні для підтримки роботи організації. Потенційно прибуткові відділи назвемо центрами прибутку, а допоміжні — центрами витрат. До центрів витрат традиційно відносять: адміністративно-господарський відділ, охорону, відділ маркетингу, бухгалтерії, іт відділ (якщо спеціалізація фірми не пов’язана з технологіями). До центрів прибутку зазвичай відносять: відділ продажу, виробництво або надання професійних послуг. Якщо формування центрів прибутку, як правило, визначається місією і баченням бізнесу компанії, центри витрат зазвичай створюються по мірі необхідності.
Справді, важко уявити собі, щоб місія була сформульована, наприклад, так: «Стати лідером ринку в області, наприклад, виробництва меблів з першокласним адміністративно-господарським відділом», хоча будь-якій фірмі, особливо прагне стати номер один, не завадить злагоджений адміністративно-господарський відділ. Центри прибутку приносять гроші, тому винесення їх за межі компанії суперечить здоровому глузду. Таким чином, більшість підприємств виводить на аутсорсинг функції центрів витрат за умови, що це дозволить не тільки скоротити витрати на цей відділ, але і зберегти на необхідному рівні або навіть поліпшити ключові показники ефективності.
У зв’язку з цим важливо також нагадати, що, як правило, практично всі відділи у компанії використовують комп’ютери та оргтехніку, ну і звичайно ж тут необхідна прокладка мережі. На сьогоднішній день це не просто настройка локальної мережі, але і налаштування цілого ряду складних, сучасних комунікацій, що дозволяють компанії взаємодіяти з зовнішнім світом.
При виборі підрядника на it аутсорсинг компанії часто пред’являють цілий ряд вимог, таких як:
– якість виконуваних робіт;
– оперативність їх виконання;
– забезпечення необхідного рівня інформаційної безпеки.
Багато компаній бояться вдаватися до іт аутсорсингу, так як при цьому співробітники сторонньої організації виробляючи абонентське обслуговування комп’ютерів отримують доступ до їх вмісту. При цьому зазвичай не береться до уваги, що штатні системні адміністратори мають такий же доступ і можуть читати листування користувачів електронної пошти. Захистити конфіденційні дані дозволяє політика інформаційної безпеки, якщо співробітники компанії досить строго виконують її положення. Таким чином, перед тим як використовувати ІТ-аутсорсинг, слід продумати заходи інформаційної безпеки та забезпечити їх дотримання.
Основні переваги
Кваліфікація фахівців аутсорсингової компанії зазвичай вище, ніж у штатних фахівців. При невідповідності результатів виконаної роботи очікуванням замовника, якщо інше не обумовлено контрактом, аутсорсингова компанія зобов’язана виправити недоліки за свій рахунок. Якщо завдання виконувалося штатними співробітниками, то усунення помилок зажадає додаткових трудовитрат, що тягнуть за собою незаплановані витрати, що не може не відбитися на загальній фінансової ситуації на фірмі. Аутсорсинг дозволяє гарантувати якість виконання робіт при фіксованих витратах, а також спрощувати деякі завдання управління технічним персоналом, зокрема проблему його мотивації. Висококваліфіковані кадри вимагають не тільки гідної компенсації, але і можливостей для професійного і
кар’єрного зростання, які наймач не завжди в змозі задовольнити.
Джерело: