Система емпіричного інтернет-трейдингу на Forex

Пропонована система емпіричного інтернет-трейдингу заснована на стратегії емпіричного (графічного) аналізу фінансових ринків.
Емпіричний інтернет-трейдинг реалізується за допомогою візуального спостереження та аналізу графіків інструментів торгівлі фінансових ринків.
Метою емпіричного інтернет-трейдингу є візуальна ідентифікація на графіках інструментів торгівлі певного виду графічних фігур, що дозволяють трейдеру з певним ступенем вірогідності припустити, що з деякої точки графік буде рухатися у певному напрямку і на певну відстань.
Класична теорія емпіричного інтернет-трейдингу пропонує два види графічних фігур: фігури “продовження графіка” і фігури “розвороту графіка”.
Поява фігури “продовження графіка” з певним ступенем ймовірності припускає, що графік після такої фігури буде рухатися в тому ж напрямку, що і до її появи.
З цієї групи фігур найбільш часто зустрічається фігура “сходиться трикутник”.
Однак, як визнає сама класична теорія інтернет-трейдингу, ця ж фігура має найменшу ймовірність виконуваності.
Поява фігури “розвороту графіка” з певним ступенем ймовірності припускає, що графік після такої фігури буде рухатися у напрямку, протилежному тому, в якому графік рухався до її появи.
З такої групи фігур найбільш часто зустрічається фігура “подвійна вершина”.
Вона ж має і найменшою рентабельністю (співвідношення величини TAKE-PROFIT і величини STOP-LOSS невелика).
Пропонована система емпіричного інтернет-трейдингу включає в себе три фігури з класичної теорії інтернет-трейдингу і дві так звані “золоті” фігури, які в класичній теорії не представлені.
Фігури з класичної теорії обрані за принципом найбільшою мірою ймовірності виконуваності і найбільшої величини рентабельності.
Представлені “золоті” фігури мають можливість виконуваності, близьку до 100%, і досить високу рентабельність.
Фундаментом системи є дві так звані “золоті” фігури “ТРАМПЛІН” та “КАРУСЕЛЬ”, кожна з яких забезпечує виконання всіх умов, необхідних для проведення тільки прибуткових операцій, а саме:
– точка входу в ринок однозначно ідентифікується, тобто ОДНИМ, заздалегідь відомим значенням об’єкта торгівлі;
– напрямок руху ринку однозначно ідентифікується, тобто після входу в ринок графік ЗАВЖДИ рухається в передбачуваному напрямі;
– точка виходу з ринку однозначно ідентифікується, тобто знову ж одним, заздалегідь відомим значенням об’єкта торгівлі.
Таким чином, на відміну від графічних фігур, представлених в класичній теорії трейдингу, “золоті” фігури забезпечують ДИСКРЕТНУ, а не імовірнісну реалізацію інтернет-трейдингу на фінансових ринках з використанням емпіричного аналізу.
Головною особливістю “золотих” фігур є те, що транзакція проводиться трейдером ВСЕРЕДИНІ САМОЇ ФІГУРИ з використанням “відскоку” від рівня, в той час як класична теорія емпіричного аналізу передбачає проведення транзакції ПІСЛЯ ФІГУРИ з використанням “пробою” рівня.
Хоча ця ж класична теорія рекомендує використовувати “відскік” від рівня, оскільки теоретично вірогідність “відскоку” вище, ніж вірогідність “пробою”.
У запропонованій системі емпіричного інтернет-трейдингу пропонуються також графічні фігури, які представлені в класичній теорії інтернет-трейдингу і мають порівняно з іншими фігурами з цієї класичної теорії досить високу ймовірність виконуваності, з одного боку, і досить високу рентабельність, з іншого. Основним недоліком цих фігур, втім, як і всіх інших класичних фігур, є те, що всі вони орієнтовані на “пробій” рівня.
Справа тут в тому, що класична теорія не дає точних і однозначних ознак того, що цей самий пробій має місце, тобто що це “справжній” пробій, а не “помилковий”, і що графік після проходження декількох пунктів в потрібному напрямку раптом не повернеться назад.
Пропоновані класичною теорією способи ідентифікації “істинного” пробою в якійсь мірі вірні, проте в більшості випадків практично повністю “з’їдають” прибуток трейдера.
Тому імовірнісна складова в итоговоых результати трейдингу з використанням класичних фігур вище, ніж у підсумкових результатах трейдингу з використанням золотих фігур.
Отже, отримання підсумкової прибутку, а не збитку, трейдер може отримати за результатами не однієї транзакції, а декілька, і чим більше їх буде, тим імовірність одержання прибутку вище.
Повний текст: www.trader-yunior.ucoz.ru.