Збільшення видимості сайту за ключовими словами

Успішне просування інтернет-комерції – тенденція, що говорить про зростання вітчизняного ринку в напрямку сучасного і технологічного оперування. Поза всяких сумнівів, ця тенденція незабаром забезпечить вибуховий, а в подальшому, як зараз відбувається на Заході, стійкий і значний ріст товарообігу, прибутку осіб залучених до нього. Не слід також недооцінювати потенціал Інтернету як засобу здатного служити освіті, соціальному розвитку і багатьом іншим не менш важливим цілям.
У світлі такого розвитку велике значення придбала конкурентна боротьба. У практичному сенсі конкуренція для мережі Інтернет означає боротьбу за відвідуваність Інтернет-ресурсу. Ця боротьба ведеться всіма доступними засобами, використовується як співпраця між ресурсами – взаємна реклама, перехресні посилання, мережі сайтів, так і платна реклама на відвідуваних ресурсах, різні види банерів, приміщення посилань на ресурс платні рейтинги, оффлайновое просування – на радіо, телебаченні, з допомогою візуальних матеріалів, і багато хто інші види реклами. Але все таки головну роль у конкурентному процесі, що відбувається в мережі Інтернет, грали і продовжують грати пошукові ресурси, оскільки, насамперед, саме завдяки цьому засобу і з його допомогою рядовий користувач отримує доступ до порталів згідно свого запитом.
Механізм, що забезпечує видачу посилання на ресурс в числі перших посилань, які відображаються службою Інтернет-пошуку, і, відповідно, майже гарантоване відвідування сайту рекламодавця, називається розкруткою або просуванням. Цей механізм заснований на принципі пошуку, що використовується пошуковими службами мережі Інтернет. Цей Принцип такий: ресурси для відображення відбираються за релевантністю текстового змісту запиту користувача. Тобто якщо текст ресурсу містить максимальну кількість збігів з запитом, посилання на цей ресурс і буде першою серед відображаються як результату пошуку. Існують і інші, менш значимі і більш складні для розуміння механізми роботи пошукових систем. Однак принцип контекстної релевантності є, за відсутністю на даний момент інших значущих коштів, першочерговим.
Служба Яндекс є однією з провідних, якщо не провідним, службою, що надає поряд з іншими першокласними послугами послуги Інтернет-пошуку. Багато користувачі шукають і знаходять необхідні їм ресурси завдяки цій службі. Принципи контекстної реклами в системі Яндекс у загальному і цілому схожі з загальними принципами контекстної реклами, проте є кілька більш характерних для даної системи ознак, які рекламодавцю слід також взяти до уваги.
Чим різноманітніше набір термінів, тим більше шанс точного попадання, яке напевно збільшить рейтинг посилання на ресурс рекламодавця в списку відображуваних результатів. Крім цього, слід враховувати і точність написання терміна, хоча це точність, як буде показано далі, може приймати досить неординарні форми.
Набір термінів, використовуваних для контекстної реклами, на професійному мовою званих «ключовими словами», «ключевиками» або просто «ключами», можна розширити різними способами. Один з них – використання синонімів та уточнюючих термінів. Наприклад, разом з терміном «домашня електроніка» може бути використаний термін «домашнє аудіообладнання» або «продаж електроніки». Синоніми при необхідності можна знайти в «Словнику російських синонімів і схожих за змістом виразу» і в «Короткому словнику синонімів». Великий шанс, що саме один із зазначених рекламодавцем синонімів користувач затребує в точності, що, власне, і є основною метою компанії. Крім цього, в компанії можна використовувати найменування фірм і моделей, оскільки користувач може ввести саме такий термін. У кампанії можна врахувати і професійну термінологію, наприклад, супроводити терміни «залізобетон» і «залізобетонні вироби» абревіатурою «ЗБВ», за якою цілком може виробляти пошук професіонал. Крім того, має сенс використовувати різні частини мови з одним коренем, наприклад, до словосполучення «магазин меблів» доцільно додати сполучення «меблевий магазин». Слід також пам’ятати про поширених опечатки і характерних написаниях слів. Наприклад, марка «VolksWagen» може бути предметом пошуку як «фольксваген» та «фольцваген», а термін «йогурт» можуть шукати як «егурт», «иогурт» і до «йогурт». Врахувати слід і сложносоставные слова, наприклад, слово «металочерепиця» може бути написано і з пропусками – «метало черепиця». Не слід використовувати спільні слова, такі як «техніка», «кухня», «меблі». Замість них має сенс вживати точніші терміни – «копіювальна техніка», «східна кухня», «меблі ручної роботи».
Крім усього перерахованого вище існує також високоефективний сервіс підбору слів компанії Яндекс, за допомогою якого рекламодавцеві буде простіше підібрати відповідні «ключевики». Працювати з цим сервісом надзвичайно просто і зручно – потрібно всього лише ввести термін, для якого необхідно знайти ключові слова. До цього терміну відображається список сполучень, в яких він вводився. Крім цього, відображається список термінів, поряд з якими проводився пошук введеного користувачем сервісу слова або словосполучення. Поруч з кожним із запитів відобразитися прогнозоване число переглядів ресурсу рекламодавця за місяць, при умові використання даного конкретного запиту як «ключевіков».
Додатковими операторами системи підбору «ключевіков» є «-», «( )» і «|», «+». Оператор «-» дозволить виключити зі списку запити, що містять так звані «мінус-слова». Якщо потрібно знайти всі запити щодо терміна «ремонт автомобіля», і буде введено «ремонт автомобіля -книги», то з остаточного списку запитів будуть виключені всі «ключевики», що містять слово «книга», наприклад, «книги по ремонту автомобіля». Оператори «( )» та «|» використовуються для включення варіантів термінів. Наприклад, якщо буде проводитися пошук за запитом «електроніка (аудіо|відео) (LG|JVC)», то в результаті будуть відображені всі запити, відповідні наступним «ключовикам»: «електроніка аудіо LG», «електроніка відео LG», «електроніка аудіо JVC», «електроніка відео JVC». Оператор «плюс» використовується для включення в пошук запитів, що містять ігноровані пошуковими системами прийменники або спілки. Якщо потрібно знайти запит, який точно відповідає формулюванню «фари для BMW» і не отримати результат для «фари BMW», то слід уточнити дані оператором примусового включення «+» – «фари для BMW». Комбінуючи ці три оператори можна значно уточнити результат пошуку.
Джерело